PODSTAWY PREPPERINGU

Kim jest preppers ? Odpowiadając na to pytanie, najprościej można powiedzieć, że jest to osoba, która się przygotowuje. Definicja jednak ewaluowała z biegiem czasu i obecnie ma inne znaczenie dla różnych osób. Każdy może przygotowywać się na coś innego lub ogólnie na sytuacje kryzysowe takie jak klęski żywiołowe, zapaść gospodarcza, niepokoje społeczne, zagrożenie wojenne oraz na wiele innych scenariuszy, których nadejście mogłoby zaburzyć codzienny spokój.  

Na szkoleniu zostaną przedstawione takie zagadnienia jak:
- Tworzenie plecaka ucieczkowego.
- Zabezpieczenie domu w niezbędne przedmioty. 
- Pozyskiwanie i gromadzenie żywności.
- Zasady ewakuacji.

  • Szkolenie skierowane jest do osób indywidualnych i zorganizowanych grup.
  • Szkolenie będzie przeprowadzone na w pomieszczeniu lub leśnej wiacie.
  • Czas trwania szkolenia to około 3 godziny.
  • Cena jest ustalana indywidualnie w zależności od liczby uczestników.