SZKOLENIA SURWIWALOWE


Dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

SIEDEM ZASAD
LEAVE NO TRACE

Proekologiczne szkolenie, na którym zostaną przedstawione zasady, odpowiedzialnego zachowania podczas bytowania na łonie natury. Szkolenie jest oparte na siedmiu zasadach filozofii Leave No Trace. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie warsztatu.

MAPA - KOMPAS - GPS

Szkolenie z podstaw nawigowania w terenie, przy pomocy mapy i kompasu a także przy wykorzystaniu urządzenia GPS.
Przedstawione zostaną również metody "prymitywnej
orientacji w terenie" z wykorzystaniem metod naturalnych.

ABC SURWIWALU

Szkolenie dla chcących rozpocząć przygodę z surwiwalem. Szkolenie oparte na zasadach gradacji priorytetów w odniesieniu do sytuacji awaryjnych.

RODZIC Z DZIECKIEM
NOCLEG W LESIE

Leśny biwak podczas którego rodzic wraz ze swoim dzieckiem będą mogli miło spędzić czas oraz zapoznać się z zasadami leśnego bytowania. 
Program obejmuje również szkolenie "ABC SURWIWALU".

ZANOCUJ W LESIE

Nocleg na terenie objętym programem "Zanocuj w lesie". Nauka prawidłowego korzystania z programu oraz szkolenie oparte na zasadzie 3xZ.

PODSTAWY PREPPERINGU

Szkolenie wprowadzające w zagadnienie prepperingu czyli przygotowania siebie, domu, rodziny, na trudne czasy i różne zdarzenia kryzysowe.