Mapa - Kompas - GPS

To warsztaty z nawigacji w terenie podczas którego uczestnicy nauczą się podstaw orientacji w terenie:

- nawigowanie bez użycia mapy i kompasu.
- nawigowanie z użyciem mapy i kompasu.
- nawigowanie przy użyciu urządzenia GPS z mapą topograficzną terenu.
- orientacja w terenie za pomocą znaków natury i oznaczeń naniesionych przez człowieka.

  • Szkolenie skierowane jest do osób indywidualnych i zorganizowanych grup.
  • Szkolenie będzie przeprowadzone na świeżym powietrzu. 
  • Czas trwania szkolenia to około 3 godziny.
  • Cena jest ustalana indywidualnie w zależności od liczby uczestników.