Certyfikowany kurs TCCC

Zdjęcia ze szkolenia TCCC w którym brałem udział.

Tactical_combat_casualty_care_logopng

Tactical Combat Casualty Care w skrócie TCCC lub TC3 to wytyczne wojskowe Stanów Zjednoczonych, dotyczące podtrzymywania życia w przypadku urazów w przedszpitalnej medycynie bojowej, mające na celu zmniejszenie liczby zgonów, którym można było zapobiec, przy jednoczesnym utrzymaniu sukcesu operacji bojowej. Wytyczne TCCC są rutynowo aktualizowane i publikowane przez Komitet ds. Taktycznej Opieki nad Ofiarami Walki.
TCCC został opracowany w latach 90. dla społeczności medycznej Dowództwa Operacji Specjalnych. Komitet TCCC opracował dostosowaną do pola walki i opartą na dowodach i doświadczeniach opiekę urazową w oparciu o wzorce urazów z poprzednich konfliktów. 

Trzy cele TCCC to zapewnienie pomocy ratującej życie rannemu, ograniczenie ryzyka dalszych ofiar oraz pomoc jednostce w osiągnięciu sukcesu w misji.

  • Leczenie rannych walczących
  • Ograniczenie ryzyka dalszych ofiar
  • Osiągnięcie sukcesu misji
Najczęstsze przyczyny zgonów na polu walki przedstawiają się następująco: 

wykres-1jpg

W TCCC opieka przedszpitalna na polu walki podzielona jest na 3 fazy:

Care Under Fire 

CUF jest scharakteryzowany jako opieka udzielona poszkodowanemu, gdy jest jeszcze pod skutecznym ostrzałem. W takim przypadku pierwszą akcją jest osłona ogniowa i schowanie się za osłoną, jeśli to możliwe poszkodowany pozostaje w walce. Gdy wróg zostaje stłumiony, wówczas ranni mogą się przemieszczać lub zostać przeniesione na bezpieczniejsze pozycje. Jedynym zabiegiem medycznym wykonywanym w CUF jest zatrzymanie zagrażającego życiu krwotoku (krwawienia). TCCC aktywnie popiera i zaleca wczesne i natychmiastowe stosowanie opasek uciskowych w celu opanowania masywnego krwotoku zewnętrznego kończyn. Wszelkie inne działania należy odłożyć do czasu przeniesienia poszkodowanego w bezpieczniejsze i osłonięte miejsce oraz przekazania go taktycznej opiece polowej. W tej fazie zalecana jest autopomoc z wykorzystaniem opaski zaciskowej.

74224126_527761727848620_8424973513865035776_njpg

Tactical Field Care

TFC to opieka świadczona przez osoby udzielające pierwszej pomocy lub przedszpitalny personel medyczny (głównie medyków, sanitariuszy i ratowników) w środowisku taktycznym.                          TFC koncentruje się na ocenie parametrów poszkodowanego przy użyciu protokołu MARCH.

  • Massive bleedings
  • Airways 
  • Respiratory distress
  • Circulation
  • Hypothermia/Head
  • Everything else

Massive bleedings - Masywny krwotok jest leczony za pomocą opasek uciskowych, opatrunków hemostatycznych, urządzeń łączących i opatrunków uciskowych.

DSC_0120_Easy-Resizecomjpg

DSC_0122_Easy-Resizecomjpg
Airways - Drogi oddechowe są zaopatrywane przez szybkie udrożnienie dróg oddechowych, w tym konikotomię w przypadku trudnego dostępu do dróg oddechowych. kontrolę oddechu oraz zastosowanie rurki nosowo-gardłowej. 

DSC_0130_Easy-Resizecomjpg DSC_0152_Easy-Resizecomjpg
Respiratory distress - Oddychanie jest zaopatrywane przez zabezpieczenie rany klatki piersiowej opatrunkiem okluzyjnym, ocenę odmy opłucnowej i ewentualne użycie igły do dekompresji w celu złagodzenia ucisku i poprawy oddychania.

DSC_0344_Easy-Resizecomjpg

DSC_0132_Easy-Resizecomjpg
Circulation - Upośledzenie krążenia ocenia się sprawdzając tętno na tętnicy szyjnej i promieniowej przez 10 sekund.

DSC_0153_Easy-Resizecomjpg
Hypothermia/Head - Zapobieganie hipotermii ma na celu utrzymanie ciepłoty ciała ofiary poprzez zastosowanie kocy termicznych. W tym momencie jest również czas na sprawdzenie głowy poszkodowanego pod względem urazów.

DSC_0363_Easy-Resizecomjpg DSC_0364_Easy-Resizecomjpg
Everything else - Pozostałe czynności są realizowane poprzez ponowną ocenę obrażeń i wykonanych interwencji, dokumentacji opieki, komunikacji z dowództwem taktycznym i zasobami ewakuacyjnymi. TFC kończy się przygotowaniem poszkodowanego do ewakuacji, a następnie ewakuacją dostępnymi środkami powietrznymi, naziemnymi lub morskimi.
DSC_0358_Easy-Resizecomjpg
Tactical Evacuation Care

Opieka TACEVAC obejmuje wszystkie czynności zawarte w TFC, z dodatkowym naciskiem na zaawansowane procedury, które można zastosować w drodze do placówki medycznej. Stosowane w TACEVAC środki ewakuacji, nie muszą obejmować dedykowanych platform medycznych, takie jak helikopter czy pojazd MEDEVAC ale może również obejmować ewakuację poszkodowanych z dostępnych zasobów niemedycznych i zapewnienie opieki w takich okolicznościach.